kind

Hoogbegaafd kind; zege of een kwaal?

Vraag je aan een willekeurig persoon wat het betekent om hoogbegaafd te zijn dan zul je veelal horen dat dit hele slimme mensen zijn. Veel mensen zien het dan ook eigenlijk heel erg rooskleurig in. Mooi toch, als hoogbegaafd kind gaat school je makkelijk af en zul je vast een goede baan krijgen. Maar is dat wel zo? In dit artikel zullen we dit iets nuanceren en je wijzen op de problemen waarop een hoogbegaafd kind kan stuiten.

Wat is hoogbegaafdheid?

Eerst nog kort iets over de definitie hoogbegaafdheid. Wetenschappers zijn het er in het algemeen over eens dat hoogbegaafdheid inderdaad correspondeert aan intelligentie, een iq van bijvoorbeeld boven de 130. Daarbij komt vaak ook een hoge creativiteit en doelgerichtheid. Eigenlijk allemaal positief dus. Maar wetenschappers benadrukken ook dat hoogbegaafdheid niet refereert naar elk slim kind, maar naar kinderen die op een iets andere andere manier in elkaar steken. Dat wil niet zeggen minder of beter dan een ‘normaal’ kind, maar gewoon anders. Dat betekent eveneens dat een hoogbegaafd kind andere dingen nodig heeft om zich optimaal te ontplooien dan een normaal kind. En juist dit wordt wel eens verkeerd begrepen of benaderd, waardoor een hoogbegaafd kind op problemen kan stuiten.

Problemen?

Omdat hoogbegaafde kinderen vaak goed presteren hebben ze vaak weinig uitdagingen op school. Maar juist uitdagingen kunnen soms heel belangrijk zijn. Het geeft je een doel, iets om naar toe te streven. Door dit ontbreken voelen hoogbegaafde kinderen zich soms leeg, dat wil zeggen, ze ervaren weinig voldoening in hun prestaties. Daar komt bij dat hoogbegaafde kinderen vaak weinig in contact komen met gelijkgezinden, en dus daar ook geen bevredigend contact uit kunne halen. Voor de contacten die ze hebben moeten ze zich vaak aanpassen, of naar beneden praten waardoor ze soms zichzelf verliezen.  Voor meer informatie kunt u eens een kijkje nemen op Gifted People. Hier vind u informatie over de symptomen van hoogbegaafdheid, en de problemen die hoogbegaafde kinderen kunnen ervaren.