Begeleid wonen Arnhem: op maat afgestemde begeleiding

Heeft je kind of een dierbare begeleiding nodig in de woonomgeving? Bij locaties voor begeleid wonen in Arnhem wordt de zorg op maat afgestemd. Het doel is dat de bewoner zich dankzij de juiste zorg zo prettig mogelijk voelt in zijn of haar leefomgeving. Deze vorm van zorg is bedoeld voor mensen die structuur nodig hebben in hun leven en die een zorgindicatie hebben. We vertellen hier meer over de doelgroep en over wat je van begeleid wonen kan verwachten.

Wie kan gebruik maken van woonplekken met begeleiding?

De woonplekken voor begeleid wonen Arnhem worden aangeboden voor volwassenen vanaf 18 jaar die verstandelijk beperkt zijn of lijden aan een psychiatrische aandoening. Ook kan een combinatie van beide een rol spelen. Bij psychiatrische problemen is er bijvoorbeeld sprake van ADHD, autisme, een eetstoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) kan je een zorgindicatie aanvragen. Wonen met begeleiding is altijd vrijwillig en een bewoner heeft veel vrijheid binnen de vastgestelde regels.

Zelfstandig begeleid wonen of wonen in een woongroep Arnhem

Er zijn verschillende soorten zorglocaties mogelijk voor cliënten die minder zelfredzaam zijn. Zo zijn er plekken voor zelfstandig begeleid wonen, waar een cliënt heel zelfstandig woont en tegelijkertijd regelmatig ondersteuning ontvangt voor zaken waarvoor dit nodig is. Andere locaties, zoals een woongroep Arnhem, zijn bedoeld voor een tiental bewoners met uiteenlopende problematiek, die begeleiding krijgen bij maaltijdbereiding, dagelijkse vaardigheden en omgangsvormen. In een woongroep kan een cliënt voor al zijn vraagstukken ondersteuning krijgen en wordt een zinvolle dagbesteding of studie gestimuleerd.

De woonvorm kiezen die bij je past

Voor je familielid of cliënt die een beschermde en veilige woonomgeving nodig heeft, wens je natuurlijk een kleinschalige en gezellige plek waar alle bewoners het naar hun zin hebben. Het leven kan veel gemakkelijker en leuker worden door middel van begeleid wonen. Of je nu een plek voor zelfstandig begeleid wonen in een eigen appartement in Arnhem of 24-uurs begeleiding in een woongroep zoekt, Ensõ Zorg biedt verschillende woonvormen in Arnhem aan.